Jakie są najczęstsze objawy udaru?

kobieta z bolem glowy

Udar mózgu to poważne zdarzenie, które może mieć znaczny wpływ na zdrowie i jakość życia. Rozpoznanie najczęstszych objawów udaru to klucz do szybkiej reakcji i możliwości natychmiastowej medycznej interwencji ratującej życie oraz zmniejszającej ryzyko trwałych uszkodzeń. W tym artykule omówimy najbardziej typowe oznaki udaru, które każdy powinien umieć rozpoznać.

Problemy z mową to najczęstszy objaw udaru mózgu

Objawy udaru mogą być różne w zależności od dotkniętego nim obszaru mózgu, dlatego warto być wyczulonym, gdy pojawią się niepokojące symptomy. Rozległość uszkodzeń powstających podczas niedotlenienia wpływa na okres przebywania pacjenta w szpitalu, o czym szerzej pisze ekonsultacje.pl, omawiając cały proces powrotu do zdrowia po udarze.

Jednym z charakterystycznych objawów udaru mózgu są problemy z mową. Mogą one przyjmować różne formy w zależności od specyficznej części mózgu, która została uszkodzona. Wyróżnia się afazję, dysartrie i apraksję. Osoba, która doświadcza afazji, może mieć problem z tworzeniem pełnych, zrozumiałych zdań. Może też używać niewłaściwych słów, używać sformułowań w niewłaściwym kontekście lub nawet tworzyć nonsensowne, niezrozumiałe zdania. Afazja może również wpływać na zdolność rozumienia mowy innych osób.

Dysartria to choroba związana z zaburzeniami mowy. Osoby doświadczające dysartrii mogą mówić wolno, niewyraźnie lub z trudem, ponieważ mięśnie kontrolujące mowę są osłabione. Natomiast apraksja mowy wiąże się z trudnościami w koordynacji ruchów potrzebnych do mówienia. Mowa może być wtedy wolna, niewyraźna i wymagająca wielkiego wysiłku.

Paraliż mięśni jednym z częstych objawów udaru

Kolejnym charakterystycznym objawem udaru jest paraliż lub osłabienie mięśni. Zazwyczaj występują one nagle i mogą dotyczyć jednej strony ciała (np. twarzy, ramienia, nogi), jednak zdarzają się przypadki, że wpływają na całe ciało.

Udar mózgu może powodować, że sygnały nerwowe nie są prawidłowo przekazywane do mięśni, co prowadzi do paraliżu — czyli utraty zdolności do poruszania mięśniem lub grupą mięśni. Objawy te są wynikiem uszkodzenia komórek nerwowych w obszarach mózgu odpowiedzialnych za sterowanie ruchem.

Zawroty głowy i utrata równowagi przy udarze mózgu

Zawroty głowy i utrata równowagi są również często spotykanymi objawami udaru mózgu, które mogą wynikać z uszkodzenia różnych jego obszarów, odpowiedzialnych za równowagę, koordynację i orientację przestrzenną. Zawroty głowy jako jeden z częstych objawów udaru mogą być doświadczone jako poczucie wirowania, niestabilności, braku równowagi lub uczucia, że pokój się obraca. Utrata równowagi i zawroty głowy mogą być nie tylko nieprzyjemne, ale również niebezpieczne, zwiększając ryzyko upadków i urazów.

Wszystkie z powyższych objawów wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Jeżeli zaobserwujesz u siebie lub u kogoś innego te objawy, natychmiast wezwij pomoc medyczną. Pamiętaj, że szybkość reakcji ma kluczowe znaczenie w przypadku udaru mózgu.