Które profesje narażone są na choroby zawodowe?

wpis w: Zdrowie | 0
palacz w pracy

Pracując i to niezależnie od rodzaju wykonywanego zawodu, jesteśmy narażeni na uszczerbek zdrowia. Niektóre profesje mają do tego większe predyspozycje niż inne, wiele z nich ma też bardzo poważne konsekwencje dla naszego życia i możliwości funkcjonowania. Które zawody są szczególnie ryzykowne?

Czym jest choroba zawodowa?

Choroba zawodowa to pojęcie, które opisuje kodeks pracy, dokładnie art. 235, gdzie została podana definicja. Można się z tego zapisu dowiedzieć między innymi, że jest to uszczerbek na zdrowiu, który powstał w wyniku szkodliwych działań czynników zewnętrznych występujących w miejscu pracy. Może też być powiązane ze sposobem wykonywania czynności zawodowych na konkretnym stanowisku. Pod względem prawnym, choroba zawodowa to temat, którym zajmuje się kancelaria ofn.com.pl, która może pomóc przy uzyskaniu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Warto znać swoje prawa i skontaktować się z prawnikiem, bo jak się okazuje, często nie mamy pojęcia o tym, co nam przysługuje.

Jakie profesje są narażone na choroby zawodowe?

Każda wykonywana praca jest w pewien sposób narażona na choroby zawodowe, jednak są profesje, które to ryzyko mają znacznie większe. Znaleźć można wiele statystyk z tym związanych i w ten sposób kształtuje się pewien dość spójny obraz. Można się więc dowiedzieć, że szczególnie zagrożeni są:

  • rolnicy, leśnicy, rybacy,
  • przedstawiciele przetwórstwa przemysłowego,
  • górnicy.

Do tego należy także doliczyć pracowników z sektora lotniczego, a także przedstawicieli specjalności medycznych i powiązanych z laboratoriami i sanepidem. Innymi słowy, są to profesje, mające większą styczność z materiałami niebezpiecznymi, które mogą mieć ogromne znaczenie nie tylko na zdrowie, ale i życie.

Choroby zawodowe rolników, leśników, rybaków

Profesje, które mają większy kontakt z materiałami biologicznymi niebezpiecznymi, są bardziej narażone na choroby zawodowe. Hodowla roślin, zwierząt, leczenie zwierząt, produkcja spożywcza itd. to przede wszystkim kontakt z pyłami, drobnoustrojami, licznymi alergenami i toksynami. Może to powodować pojawienie się takich chorób jak astma, reumatyzm, pylica czy nawet w skrajnych przypadkach nowotwory.

Przedstawiciele przetwórstwa przemysłowego

Przedstawiciele przetwórstwa także zmagają się z wieloma chorobami zawodowymi. Dotyczy to zarówno przetwórstwa żywności, gdzie ma się do czynienia z takimi niebezpiecznymi czynnikami, jak surowe mięso, jak i produkcji tekstylnej. Do tego dochodzi także obsługa maszyn i ryzyko wypadku. Osoby te narażone są także na wdychanie oparów, różnego rodzaju olejów, emulsji i smarów. Wszystko to może mieć ogromny wpływ na zdrowie. Najczęstsze choroby zawodowe to m.in. nowotwory, choroby opłucnej lub osierdzia, problemy ze słuchem czy przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego.

Choroby zawodowe górników

Oprócz tak oczywistego zagrożenia dla życia, jak choćby wypadki w kopalniach, nie można zapomnieć o innych czynnikach ryzyka. Przede wszystkim chodzi tutaj o długotrwałe przebywanie z niewielkich przestrzeniach z ograniczonym dostępem do tlenu, dużą wilgotnością oraz wysoką temperaturą. Górnicy często zmagają się z takimi chorobami zawodowymi jak pylica, gruźlica, zespół wibracyjny.

Najczęstsze choroby zawodowe

Do najczęstszych chorób zawodowych można zaliczyć przede wszystkim przewlekłe choroby narządu głosu, pylica płuc oraz choroby pasożytnicze i zakaźne. Bardzo często pojawiają się też problemy ze skórą oraz te związane z obwodowym układem nerwowym. Nie można zapomnieć o tym, że wiele chorób zawodowych powiązanych jest z konkretnymi profesjami, co oznacza, że znacznie częściej występują one u osób wykonujących konkretny fach.

Lista profesji narażonych na choroby zawodowe jest długa i można do niej dopisać choćby pracowników biotechnologicznych, lekarzy, osoby zajmujące się przetwórstwem odpadów i oczyszczania ścieków, nauczycieli. Wbrew pozorom każdy jest narażony na jakąś formę czynników chorobotwórczych w swojej pracy. Nawet pracownicy biurowi są narażeni na choroby fachowe. Czynniki ryzyka zawodowego istnieją zawsze, ale mogą być one mniejsze lub większe.