Poznaj najważniejsze objawy POChP. Co zrobić, gdy je u siebie zauważysz

wpis w: Zdrowie | 0
oddychajmy4

POChP, czyli Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, to trzecia najczęstsza przyczyna umieralności na świecie. WHO prognozuje, że w ciągu 10 lat liczba zgonów spowodowanych POChP wzrośnie o kolejne 30 proc. Ta poważna choroba układu oddechowego może się przez długi czas rozwijać bezobjawowo lub dawać skąpe objawy, co utrudnia i opóźnia diagnostykę. Można natomiast wyróżnić charakterystyczne objawy POChP, które omawiamy w naszym artykule.

Objawów POChP nie należy bagatelizować

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc może dawać objawy przede wszystkim ze strony układu oddechowego. Problem w tym, że nie zawsze i nie u każdego występują one z taką samą intensywnością. Objawy te mogą mieć ograniczone lub niewielkie nasilenie. Dlatego są często lekceważone i przypisywane np. drobnej infekcji, przemęczeniu, alergii czy paleniu papierosów (jak w przypadku kaszlu).

Charakterystyczne dla objawów towarzyszących POChP jest to, że nasila się  wraz z rozwojem choroby. W pewnym momencie chora osoba nie jest w stanie ich dłużej bagatelizować, ponieważ zaczynają rzutować na jej codzienne życie, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie, wykonywanie pracy zawodowej, uzależniając od pomocy innych.

To warto wiedzieć:

POChP jest jedną z najczęstszych przyczyn inwalidztwa i życiowej niesamodzielności.

Cztery podstawowe objawy Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

Pierwszym objawem, na który należy zwrócić uwagę, jest przewlekły kaszel. Charakterystyczne dla kaszlu towarzyszącego POChP jest to, że nie jest on gwałtowny, napadowy, co odróżnia go m. in. od kaszlu astmatycznego.

Kaszel u osoby chorej na  POChP utrzymuje się przez długi czas, zarówno rano i wieczorem, jak i w ciągu dnia. Może się nasilać pod wpływem czynników drażniących, takich jak dym tytoniowy, zanieczyszczone powietrze, kurz, opary chemiczne etc.

Długo utrzymujący się kaszel wymaga konsultacji z lekarzem.

Kolejnym objawem mogącym sugerować Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc jest duszność. Ten objaw jest trudny do zbagatelizowania, zwłaszcza przez osoby, które nigdy wcześniej nie doświadczały uczucia duszności.

W początkowej fazie rozwoju choroby duszność występuje przede wszystkim w trakcie i bezpośrednio po wysiłku. Z czasem może jednak pojawiać się także podczas odpoczynku czy nawet snu.

Z dusznością związany jest kolejny objaw POChP, czyli obniżona tolerancja wysiłku. Mamy na myśli męczliwość, ogólne pogorszenie kondycji i wydolności organizmu, wolniejszą regenerację oraz nasilającą się awersję do podejmowania aktywności fizycznej. Wraz z postępującą chorobą mogą się pojawić problemy z wykonywaniem nawet zupełnie podstawowych czynności, jak wchodzenie po schodach, przyniesienie zakupów, ubranie się, umycie itd.

Czwartym spośród najbardziej charakterystycznych objawów POChP jest odkrztuszanie plwociny, czyli wydzieliny z płuc, czasami o ropnym charakterze. gdy odkrztuszana plwocina zawiera ślady krwi – może to sugerować bardzo poważną chorobę układu oddechowego, włącznie z nowotworem.

Kto powinien być szczególnie wyczulony na te objawy?

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest kojarzona przede wszystkim z osobami nałogowo palącymi wyroby tytoniowe. Tymczasem coraz częściej diagnozuje się ją również u osób, które nigdy nie paliły, natomiast były narażone na inne czynniki chorobowe – m.in. pyły oraz gazy.

Omówionych objawów POChP nie powinna bagatelizować żadna osoba, która ma powyżej 40 lat oraz:

  • pali lub paliła wyroby tytoniowe (również biernie),
  • mieszka w regionie charakteryzującym się bardzo niską jakością powietrza,
  • długotrwale wdycha pyły i gazy w związku z wykonywaną pracą zawodową(m.in. górnicy, hutnicy, rolnicy, pracownicy zakładów chemicznych, metalurdzy, operatorzy maszyn, sprzątaczki czy kosmetyczki).

Osoby z grup ryzyka Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, które zaobserwują u siebie niepokojące objawy mogące sugerować właśnie tę chorobę, powinny w pierwszej kolejności umówić się na wizytę u lekarza POZ.

Lekarz przeprowadzi podstawowe badanie osłuchowe, zbierze wywiad i podejmie decyzję, czy wskazane jest skierowanie pacjenta do poradni pulmonologicznej, w której będzie kontynuowana specjalistyczna diagnostyka w kierunku Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc.

Więcej o objawach POChP czy o metodach leczenia tej choroby można przeczytać na stronie internetowej https://oddychajmy.pl/objawy-pochp/.